Groen, Milieu en LeefbaarheidRuimtelijke ordeningVerkeer en Veiligheid

 

Werkgroep Verkeer en Veiligheid


Doelstelling

Het optimaliseren van de verkeersafwikkeling in onze wijk Daalhuizen en het bevorderen van de veiligheid op straat, in en rond onze woningen.

 
Lopende Projecten

De focus ligt momenteel op :

1. Buurtpreventie :

De voornaamste doelstelling Van het Buurtpreventie project is het verder verminderen van het aantal woninginbraken in onze wijk door middel van voorlichtingsacties op het gebied van inbraak preventie en het beheren van het waarschuwingssysteem voor verdachte of onveilige situaties.

Onze wijkagenten Jessica Pluim en Wilfred van Pijkeren (06-11539775) zijn hierbij nauw betrokken.

Het totale aantal woninginbraken in Nederland vertoont weliswaar een dalende lijn, maar iedere inbraak is er nog één te veel, niet alleen vanwege de impact op uw portemonnee, maar vooral ook vanwege de impact op uw gemoedsrust.

Waakzaamheid blijft dus geboden !

Het waarschuwingssysteem is begin mei operationeel geworden en inmiddels zijn al een aantal meldingen, zowel van de Politie als ook van aangesloten bewoners, verwerkt.

Eind juni waren 163 buurtgenoten aangesloten op het systeem. Mocht u ook mee willen doen stuurt u dan uw naam- en adresgegevens naar
bp-daalhuizenvelp@qaleido.nl.

Heeft u zich al wel aangemeld, maar is uw email adres recent gewijzigd, of heeft u nog geen berichten ontvangen, geeft u dat dan even door, zodat ons adressenbestand up-to-date blijft en wij er dus zeker van kunnen zijn dat toekomstige berichten alle deelnemers bereiken.

Geef de gelegenheidsdief geen kans om snel zijn of haar slag te slaan.
Schroom niet om mensen, die niet in onze wijk wonen, aan te spreken, wanneer hun gedrag u vreemd voor komt.
Als u een situatie niet vertrouwt;  bel 0900 8844. Bij spoed; bel 112.

Maar, denk ook aan het volgende:
Maakt uw woning altijd een bewoonde indruk bij (langdurige) afwezigheid?
Denk eens aan een volle en/of openstaande  brievenbus, verdorde planten voor de ramen, niet gemaaid gras etc.
Vraag uw buren, vrienden of kennissen een oogje in het zeil te houden, en te zorgen dat uw woning tijdens uw afwezigheid een bewoonde uitstraling heeft.
 

Maatregelen, die u zelf kunt nemen, zijn:
.
  Schrijf niet op Face­book wanneer u met vakantie bent. En natuurlijk ook niet op Twitter of andere sociale media.
.  Bespreek vorenstaande met uw kinderen, zodat ook zij dat niet doen.
.
  Meldt niet op uw voicemail dat u niet thuis bent.
.  Installeer tijdschakelaars, zodat ’s avonds het licht in woonkamer en/of elders in uw huis aangaat.
.
  Zorg dat ramen en deuren afgesloten zijn en haal sleutels uit het slot.
.
  Berg uw (geregistreerde) kostbaarheden op in een kluis, of geef ze in bewaring.
.
  Laat een ladder of afvalcontainer géén opstap zijn naar balkon of een raam.
.  Zorg dat de struiken in uw tuin gesnoeid zijn, zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.
.
 Laat een kaartje achter met het telefoonnummer van uw contactpersoon die de politie in geval van nood kan bellen.

Vraag degene, die bij uw afwezigheid, voor uw huis zorgt, het volgende te doen:

.
  Brievenbus leegmaken en de post niet in het zicht te leggen.
.
  De (kamer)planten te verzorgen.
.
  Het sluiten en openen van de gordijnen.


2. Buurtparticipatie :
het inschakelen van bewoners bij de besluitvorming over gemeentelijke plannen met betrekking tot veranderingen in onze wijk
denkt u hierbij b.v. aan de herinrichting van straten, kappen van bomen etc.

3. IJssellijn :
het weren van extra goederentreinen over de verouderde spoorlijn Arnhem-Zutphen vanwege de overlast (geluid, trillingen) en de veiligheid (vervoer  
gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid). Daarnaast het ondersteunen van de plannen voor een nieuwe spoorlijn van Zevenaar naar Oldenzaal (destijds het
Noordtak-project, nu geactiveerd als N-18 variant).


4. Verkeerssituaties :

Het evalueren en bespreken van door de gemeente of provincie geplande wijzigingen in verkeerssituaties (bijv. extra rotondes) en het melden van door bewoners van onze wijk aangekaarte onveilige situaties.

Net zoals in maart 2015, is in maart 2016 in de wijk Daalhuizen, een schouw gehouden met betrekking tot de gesteldheid van de straten en trottoirs.
Daarbij is het volgende geconstateerd:
Scheuren en gaten in het asfalt, onregelmatige en diverse soorten bestrating en geen of moeilijk begaanbare trottoirs (o.a. met kinderwagens, rollators, rolstoel en/of scootmobiel).

Van het geconstateerde is een lijst samengesteld die aan de gemeente Rheden is overhandigd, in casu de heer Wiljan Vriezen, Gastheer / Senior medewerker,  Team Buurbeheer Velp.

Natuurlijk kunnen niet alle straten met gebreken tegelijk worden aangepakt.

Daarom is door de werkgroep  een top 8 samengesteld, met als uitgangspunt de verkeersveiligheid.

De top 8 is als volgt:

 

 

Scheuren en gaten in asfalt

Onregelmatige bestrating

Geen of moeilijk begaanbare trottoirs (o.a. met kinderwagens, rollators, rolstoel of scootmobiel)

1

Daalhuizerweg

X

X

X

2

Arnhemsestraatweg

X

X

X

3

Nordlaan

X

 

X

4

Schonenbergsingel

X

X

X

5

Rozenhagenlaan

X

X

X

6

Middellaan

X

 

X

7

Zaalbospad

X

 

X

8

Chopinlaan

X

 

 

 


S
amenwerking

De werkgroep kan alleen goed functioneren als er een actieve wisselwerking is met de bewoners van de wijk.
Wij staan open voor uw vragen en suggesties, die u rechtstreeks of via het bestuur van onze vereniging aan ons kunt sturen.

Wij gaan er direct mee aan de slag en zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang.

Voor een compleet overzicht van onze recente activiteiten verwijzen wij u graag naar de halfjaarlijkse Nieuwsbrief van onze vereniging (die u ook op deze website kunt vinden).

 

De werkgroep Verkeer en Veiligheid is als volgt bereikbaar:

Verkeer@Daalhuizen-Velp.nl

of

Arthur Ohm, Coördinator
Daalhuizerweg 6A
6881 NZ Velp
Tel: 026-3635697
ArthurOhm@Daalhuizen-Velp.nl

 

Joop Veenendaal
Nordlaan
6881 RN Velp


Bert Albers
Schonenbergsingel 38
6881 NS Velp
Bertalbers@Daalhuizen-Velp.nl


Ton Voets
Dillenburglaan 1
6881 NV Velp
Tonvoets@Daalhuizen-Velp.nl

 Patrick Schipper
Dillenburglaan 10
6881 NV Velp
Patrickschipper@Daalhuizen-Velp.nl