Groen, Milieu en LeefbaarheidRuimtelijke ordeningVerkeer en Veiligheid

 

Werkgroep Groen, Milieu en Leefbaarheid

De doelstelling van deze werkgroep is het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de voorzieningen op het gebied van Groen, Milieu en leefbaarheid. Er worden contacten onderhouden met gemeentelijke instanties. De werkgroep houdt zich in goed overleg met de buurtgenoten bezig over hetgeen er onder de mensen leeft en hoe ze hun woon- en leefomgeving ervaren cq. kunnen verbeteren. De werkgroep fungeert als spreekbuis voor de wijken Daalhuizen en Rozenhagen. In nauw overleg met de andere werkgroepen van de Belangen Vereniging, zullen wij er voor zorgen dat de aangedragen ergernissen/problemen worden doorgespeeld naar de juiste personen en hierbij zullen wij streven naar de beste oplossing, indien mogelijk naar ieders tevredenheid! De werkgroep vindt dat sociale bewogenheid en gezelligheid hoog in het vaandel staat.

Op het gebied van Groen heeft deze werkgroep actief deelgenomen aan het tot stand komen van de lijst bijzondere bomen in de gemeente Rheden.
Wat wordt er o.a. onder een bijzondere boom verstaan:

  1. de boom is gezichtsbepalend bij het beeld van de straat
  2. er is geen vergelijkbare boom in de directe omgeving
  3. de boom heeft een cultuurhistorische waarde
  4. de boom is een gedenkboom
  5. de boom is van ecologisch belang
  6. de boom is gewoon een pracht exemplaar

Op het gebied van leefbaarheid organiseren we regelmatig activiteiten, bijvoorbeeld voor de kinderen en kleinkinderen uit onze wijk paaseieren zoeken in Park Daalhuizen of een midzomer feestje in het park.

Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden wat groen betreft, laat het ons dan vooral weten!
Verder staan wij altijd open voor suggesties en/of ideeŽn
 

De werkgroep Woon & Leefomgeving is op zoek naar versterking!
Bent u die wijkbewoner die een steentje bij wil dragen aan de sociale samenhang in onze wijk?


De Werkgroep Groen, Milieu en leefbaarheid is bereikbaar via:

Groen@Daalhuizen-Velp.nl

of

Gerie Mensink 
Bachlaan 19
Velp, 026 3623409
GerieMensink@Daalhuizen-velp.nl