ACTUEEL

 Reconstructie Arnhemsestraatweg - Nordlaan - Daalhuizerweg en aanleg Rotonde.

Tijdens de maanden januari tot juni 2018 zullen deze wegen een flinke reconstructie ondergaan. Tevens zal een rotonde worden aangelegd op het kruispunt. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Netters Infra. Uiteraard zullen alle bewoners en bezoekers worden geconfronteerd in deze periode met flinke overlast. Op zaterdag 26 september a.s. is er een feestelijke onthulling van het 200 jaar oude monumentje ter herinnering aan de slag bij Waterloo aan de vijver van landgoed Dordtwijck, grenzend aan park Daalhuizen aan de Arnhemsestraatweg te Velp.
Klikhier voor de uitnodiging. U bent van harte welkom!
 

24 april 2015, Koninklijke Onderscheiding voor Arthur Ohm 
Vanmorgen heeft Arthur een "zeer verdiende" Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger bij de Bijenvereniging, onze Belangenvereniging Daalhuizen-Velp en de Stichting Duurzame A-12 en het werk voor zijn Kerkgenootschap in de Kerkstraat en de Diaconie te Velp.

zondag 29 maart 2015, Paasactiviteit voor alle kinderen en kleinkinderen uit de wijk Daalhuizen
Om 14.15 uur ontvangst met de Paashaas op het schoolplein van basisschool De Arnhorst aan de Dillenburglaan 11,
aansluitend (Ī 14.30 uur lopen we samen met de Paashaas naar het park Daalhuizen om daar eieren te gaan zoeken.
Wie zal het gouden ei vinden?
Deze activiteit zal samen met de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost worden georganiseerd.

17 maart 2015, uitnodiging nieuwbouw Arnicahuis 
Siza nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen in de nieuwbouw van het Arnicahuis op Zaterdag 4 april a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur. (klikhier voor de flyer)

1 maart 2015, vanuit de werkgroep Ruimtelijke Ordening
Op onze vraag aan de Gemeente over de ontwikkelingen rond het voormalige "Vitens" gebouw aan de Arnhemsestraatweg, kwam het volgende antwoord:

B&W heeft een principebesluit genomen om mee te willen werken aan een functieverandering van Arnhemsestraatweg 29.
Het vervolgproces begint met het opstellen van een kadernota. Hierin komen de uitgangspunten te staan op basis waarvan de gemeente mee wil werken aan een bestemmingsplanwijziging. Deze kadernota wordt op korte termijn ambtelijk opgesteld en vervolgens met de initiatiefnemers besproken. Daarna zal overleg plaatsvinden met belanghebbenden, waaronder uw belangenvereniging. Hoe we dit overleg gaan vormgeven is op dit moment nog niet bekend. Aan de hand van dit overleg met belanghebbenden worden de kaders verder aangescherpt. Daarna wordt de kadernota aangeboden aan het gemeentebestuur. Na besluitvorming hierover ligt het kader voor de ontwikkeling vast en kan dit worden uitgewerkt in concrete plannen. We streven ernaar rond de zomer een kadernota ter besluit vorming aan het gemeentebestuur aan te kunnen bieden.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.


NIEUWJAARSBORREL ZONDAG 4 JANUARI 2015,

Onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel vindt zoals gebruikelijk weer plaats onder de grote Eik in park Daalhuizen.
Van 14.30 tot ongeveer 16.00 uur bent U van harte welkom!

donderdag 11 december 2014,
Voor het bouwen van een woning op het perceel Waldeck Pyrmontlaan 1 is op 2 december 2014 een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis.

Het gaat om een eengezinshuis, met een beganegrondlaag, een eerste verdieping en een zolderverdieping, met een kap. De hoogte is ca. 10 meter. Het is niet modern; geprobeerd wordt om het qua stijl te laten aansluiten wat hier in de buurt gebruikelijk is. Er zijn zelfs luiken ingetekend.
Aan de rechterzijde van de beganegrondlaag is een ruimte aangegeven die sprekend op een garage lijkt, maar die als ďbergingĒ wordt aangemerkt.
Aan de linkerzijde is (tegen de zuidelijke perceelsgrens) een vrijstaande garage gedacht, maar die is nog niet in de vergunningsaanvraag opgenomen

zaterdag 30 augustus 2014,

Helaas is in verband met het slechte weer en de drassige/natte bodem het Amerikaanse Feest in Park Daalhuizen afgelast. 
Bestuur en organisatie zal in overleg gaan over een eventuele nieuwe datum later dit jaar.

donderdag 21 augustus 2014, uitnodiging buurtfeest op 30 augustus

De Belangenvereniging Daalhuizen-Velp nodigt u allen uit voor een Amerikaans feest.
Aan u vragen we om wat te eten en te drinken mee te nemen. Wij zorgen voor muziek en vuurkorven.
U komt toch ook?
Klik hier voor de flyer.

zaterdag 31 mei 2014, bibliotheek in een vogelhuisje
Op de burendag van de Dillenburglaan introduceerden de dames ter Hoeven en Verhoef een minibibliotheek.
Klik hier voor meer info.

zondag 6 april 2014, buurtpreventie Daalhuizen-Velp (vanuit de werkgroep Verkeer en Veiligheid)
De informatie-avond over inbraakpreventie op 30 januari j.l.in de Arnhorst heeft veel bezoekers (leden en niet-leden) getrokken.
Mede dankzij de duidelijke presentaties van onze nieuwe wijkagente Jessica Pluim is de avond een succes geworden.

Jammer alleen was dat de toegezegde brief van de gemeente Rheden over het nieuwe waarschuwingssysteem via e-mail nog steeds niet verstuurd was, zodat over dat onderwerp tot op heden geen concrete afspraken konden worden gemaakt.

Als aanvullende informatie kunnen we nog wel melden dat u met Dhr.  Henk Scholten, de nieuwe veiligheids-adviseur van de gemeente Rheden, nu een afspraak kunt maken om de inbraak-gevoeligheid van uw woning te laten beoordelen. Zijn bezoek en advies zijn gratis.
Dhr. Scholten is te bereiken via Stopinbraak@rheden.nl

zondag 13 april 2014, Paasactiviteit voor alle kinderen en kleinkinderen uit de wijk Daalhuizen
Om 13.30 uur starten we eerst met een Paas bingo bij of in de school De Arnhorst aan de Dillenburglaan 11,
aansluitend (Ī 14.30 uur lopen we samen met de Paashaas naar het park Daalhuizen om daar eieren te gaan zoeken.
Wie zal het gouden ei vinden?
Deze activiteit zal samen met de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost worden georganiseerd.
 

24 maart 2014, Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 24 maart a.s. in de basisschool De Arnhorst, Dillenburglaan 11, Velp. Aanvang 20.00 uur (school open om 19.30 uur).
U komt toch ook?

 

14 januari 2014, Voortgang bouw Arnicahuis
De projectleider van het bouwmanagement laat weten dat de procedure via de provincie en voorafgaand aan de sanering vorige week is afgerond. Dit betekent dat er vanaf 14 januari zal worden gestart met de sanering en aansluitend de bouwactiviteiten.
 

29 november 2013, Vanuit de werkgroep Verkeer & Veiligheid
ďActiviteiten van de Stichting SpoorhinderĒ
Na de manifestatie in Zutphen enige tijd geleden zijn wij verder gegaan met het Grote Scheuren Boek. Dit boek in grootformaat, dat in een beperkte papieren oplage is gemaakt, is een hoogstandje van de activiteit van Arnoud Scheltema.
Het lijvige boek heb ik aan alle fractievoorzitters van alle politieke partijen van de Tweede Kamer in Den Haag aangeboden.
Op 18 november volgde de officiŽle overhandiging van Het Grote Scheuerenboek samen met een petitie door Arnoud Scheltema in de voorhal van de Tweede Kamer. Alle vervoerskamerleden waren daarbij aanwezig.

Op 19 november is een groep mensen van Spoorhinder verkleed in monnikspij op weg gegaan naar de publieksruimte van de Tweede Kamer. Echter op het binnenhof moest de groep ontbonden worden. We waren vergeten om formeel toestemming voor deze minidemonstratie te vragen. De bedoeling was om met een persiflage van Luther een identieke smeekbede aan de leden der Tweede Kamer te tonen: Onder het motto: Bescherm uw burgers.

Het symposium in Arnhem op vrijdagavond 22 november in het stadhuis was de ster op het werk van de Stichting Spoorhinder. De stem met de wensen voor de toekomst verwoord door de heer Feenstra van het Rotterdamse Havenbedrijf was de climax.
Hij vertelde fijntjes hoe de politiek zou kunnen kiezen. Gaf ook aan wat de plussen en minnen waren. Nauwelijks minnen ten aanzien van de groei van de Rotterdamse haven. Rotterdam wenst massief in te zetten op het container en bulkgoed vervoer.

Op 25 november is Arnoud weer naar Den Haag gegaan om de gesprekken met de minister van I&M en de staatssecretaris te volgen. Bij die gelegenheid is wederom met de heer Feenstra contact opgenomen.

Wij hebben nu ons kruit praktisch verschoten. Alle middelen, die ons ter beschikking stonden hebben wij uitputtend gebruikt. Het beloofde onderzoek naar de haalbaarheid van de Nieuwe Noordtak alsnog zal medio april 2014 bekend gemaakt worden. Voor ons is het zaak tot die tijd de vingers aan de pols van enkele instanties te houden. Wie weet wordt men verstandig.

Joop de Ruiter, Velp, 26 november 2013
Spoorhinder en Spoorbocht Station Velp

25 november 2013, voortgang Bouw Arnica huis
Onderstaande email van de projectleider Bouwmanagement, Dhr. W. v.d. Kuinder, ter info.

"De sloop van het oude gebouw is inderdaad enige tijd geleden afgerond. Echter heeft aanvullend bodemonderzoek uitgewezen dat de grond plaatselijk verontreinigd is met lood en, in mindere mate, zink. Dit geldt met name voor het voorterrein tussen de oude bebouwing en de Arnhemsestraatweg. Van de gemeente Rheden hebben wij vernomen dat dit voor Velp niet ongebruikelijk is en dat met name het loodgehalte in de bodem in Velp hoger ligt dan gemiddeld. Het betekent echter wel dat de bodem verder onderzocht wordt, zoals u wellicht al heeft kunnen waarnemen. Waarschijnlijk moet er een grondsanering plaatsvinden, waarbij we te maken krijgen met procedures via Gedeputeerde Staten. Deze kosten tijd en de verwachting is, dat niet voor 1 januari 2014 gestart kan worden met de feitelijke bouwwerkzaamheden.
Wij vinden dit uiteraard erg vervelend, maar het ligt buiten onze invloedssfeer.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd."

11 november 2013, Oproep Stichting Spoorhinder

Onze Belangenvereniging steunt de doelstellingen van de Stichting Spoorhinder (www.stichtingspoorhinder.nl) om zich in te spannen tegen de overlast door een toenemend treinverkeer. Daarom is ondersteuning via onderstaande link belangrijk en sporen wij zoveel mogelijk mensen aan om hun naamgegevens in te vullen. De Stichting Spoorhinder is heel goed ingevoerd in de materie rond het toenemende goederenverkeer en daarom is besloten dat wij als vereniging niet zelf zullen gaan optreden maar dat we ons aansluiten bij hun acties om de belangen van omwonenden aan het spoor te behartigen. Met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid is er een goed contact.
 
Stichting Spoorhinder vraagt uw aandacht voor het volgende:
Op 25 november is het zover. De kamer neemt een beslissing over de goederenspooroplossing rond Deventer en legt daarmee het gebruik van de IJssellijn voor de goederentreinen vast. Het Burgerinitiatief, waarin de tweede kamer verzocht wordt om zich in te spannen voor een brede benadering van dit probleem, heeft nog te weinig ondersteuning gekregen. Als Stichting Spoorhinder hebben wij er alles aan gedaan: Facebook, Twitter, pers, mailings aan diverse groepen, belangenverenigingen en via de betrokken gemeenten. U begrijpt wat ons te wachten staat. Velen niet. Daarom vragen we u om te helpen het burgerinitiatief een extra duwtje in de rug te geven.

Werf  onder vrienden, kennissen en aanverwanten. Als iedereen 20 stemmen werft dan hebben we voldoende voor het Burgerinitiatief. Als iedereen 10 stemmen werft dan hebben we een goede petitie om  aan de Tweede Kamer te overhandigen.

Voor een ondersteuning zijn noodzakelijk:  naam, adres, geboortedatum en e-mailadres. U kunt dit op schrift aan ons mailen of afgeven, of invullen op www.stichtingspoorhinder.nl/burgerinitiatief.html. Of u mailt het adres van de website door aan bekenden.

Het is 2 voor 12. Zonder u komen we er niet!

PS als u dan toch werft doe dat dan ook voor de petitie op http://rona-info.nl/petitie-tegen-plannen-voor-veel-meer-goederentreinen-door-oost-nl/
 
8 oktober 2013, Rijwielhandel Goossens naar de Nordlaan
Telefonische informatie van de heer Goossens over de geplande opening van de rijwielhandel in het voormalige Aldi-pand aan de Nordlaan.

Zij hebben sinds juli de sleutel van het pand en zijn druk aan het werk om het pand gebruiksklaar te maken, en er is veel werk te doen. De planning is om in de eerste week van januari over te huizen van de IJsselstraat naar de Nordlaan. De bovenzijde van de buitenkant is inmiddels opgeknapt. In oktober worden kozijnen geplaatst en wordt de onderkant ook aangepakt. Zij hebben er zin in!

8 oktober 2013, Nieuwbouw Arnicahuis (persbericht van de bouwgroep)
Deze week start de KlaassenGroep voor Siza uit Arnhem met de vervangende nieuwbouw van het Arnicahuis aan de Arnhemsestraatweg 5-7 te Velp.
Het Arnicahuis wordt de huisvesting van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), lichamelijke beperkingen en met lichamelijke/verstandelijke beperkingen. Er komen 24 jongeren te wonen. Daarnaast worden er in het gebouw veertien appartementen voor Siza-cliŽnten gerealiseerd. Elke cliŽnt heeft een eigen kamer of appartement. Ook zijn er gezamenlijke voorzieningen en kantoor- en zorgfuncties. De begeleiding bestaat uit 24-uurs zorg en is erop gericht de cliŽnten voldoende structuur en veiligheid te bieden, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden kunnen handhaven en ontplooien.
De nieuwbouw bestaat uit twee geschakelde bouwvolumes. Een belangrijke eis van het gebouw is de flexibiliteit. Het gebouw is geconstrueerd op een manier die het intern aanpasbaar en partieel afstootbaar maakt. De indeling is zodanig flexibel dat de transformatie van groepswonen naar individueel wonen of commerciŽle appartementen en visa versa eenvoudig te realiseren is. Voorgaande is van belang om voor het gebouw een restwaarde te creŽren.
De architect is Jorissen Simonetti architecten te Doetinchem. De constructeur is Stabiel advisering te Rijssen.
Het project zal eind 2014 worden opgeleverd.

13 juni 2013, Gaslekkage in het voormalig Vitens gebouw
N.a.v. de gaslekkage heeft de werkgroep Verkeer&Veiligheid vragen gesteld aan B&W.
Wanneer uhier klikt vind u zowel de vragen als het antwoord.

9 juni 2013, Jubileumfeestje zaterdag 1 juni!
We kunnen terugkijken op een "fris" maar geslaagd feestje. Klik hier voor een foto impressie. Onze speciale dank gaat uit naar Anton die ons "warm" heeft gehouden tijdens de wijnproeverij, Yvon van Wordragen, die ons warm heeft gekregen voor bijzonder mooie kunstwerken, Theo en Anita die ons weer hebben bijgepraat over de historie in de wijk en natuurlijk de vrijwilligers van de EHBO. Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

1 mei 2013, Jubileumfeestje ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan!
Op ZATERDAG 1 JUNI 2013 vanaf 16.00 uur hopen wij ons 15-jarig bestaan te vieren in het park Daalhuizen.
De uitnodiging ligt deze week bij u in de brievenbus. U komt toch ook? I.v.m. de organisatie zouden wij graag voor 13 mei a.s. van u vernemen of u dit feestje samen met ons komt vieren. U kunt hier de uitnodiging bekijken!

29 maart 2013, OPROEP VOOR OPGAVE BUURTPREVENTIE (vanuit de werkgroep verkeer en veiligheid)
Eind vorig jaar heeft u een pamflet (klik hier) ontvangen over buurtpreventie, met daarbij de vraag of u zich hiervoor wilt opgeven.
Helaas zijn hier nog (te) weinig aanmeldingen op binnen gekomen. De werkgroep verkeer en veiligheid vraagt nogmaals uw aandacht hiervoor met het vriendelijke verzoek om medewerking. Geeft u zich s.v.p. op bij Arthur (ArthurOhm@Daalhuizen-Velp.nl) of bij Harry  (HarryFrederiks@Daalhuizen-velp.nl). Klik hier voor meer info.

8 maart 2013, Oproep voor de algemene ledenvergadering
Op dinsdag 26 maart a.s. is er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering in basisschool De Arnhorst aan de
Dillenburglaan 11 in Velp. Vanaf 19.30 uur is de school open. Aanvang 20.00 uur.
Klik hier voor de agenda en hier voor het verslag van de vorige ledenvergadering in april 2012.  

6 januari 2013, Nieuwjaarsreceptie
Onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vindt zoals gebruikelijk weer plaats onder de grote Eik in park Daalhuizen. Van 14.30 tot ongeveer 16.00 uur bent U van harte welkom.

6 december 2012, Lidl
De nieuwbouw van het winkelpand van Lidl aan de Nordlaan vordert gestaag. De opening van de winkel staat gepland voor 16 januari 2013. De lay-out voor het hele terrein staat weergegeven op een tekening uit de verlening van de bouwvergunning.
Klik hier voor de tekening!

4 december 2012, Twee scenario's zwembed Rheden worden verder onderzocht
Klik hier voor meer info!

november 2012, voordeel via Akzo Hobbyclub
Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om lid te worden van de Akzo Hobbyclub, waardoor u gebruik kunt maken van de handige kortingskaart bij aankopen in diverse lokale bedrijven en winkels. Het lidmaatschap kost maar 10 Euro per jaar. Voor 20 Euro per jaar kunt u ook gebruik maken van de werkplaats de Spaander in Rheden. Klik hier voor meer info!

16 augustus, Open Monumentendag zondag 9 september 2012
Thema: Groen van toen, wandeling in Park Daalhuizen Velp.
Klik hier voor meer info.

21 juni, (voormalig) ALDI terrein
De nieuwe ontwikkelingen met de voormalige Aldi locatie aan de Nordlaan worden tijdens een inloopavond op 25 juni a.s. van 19.30 tot 21.00 uur toegelicht bij V.E.G. de Hoeksteen aan de Nordlaan 29A.
Rabo Bouwfonds gaat het perceel met bestaande bebouwing verkopen aan de heer R.A.J. Goossens van Goossens Tweewielers Velp. De heer Goossens wil zijn rijwielzaak met werkplaats en magazijn verplaatsen naar de Nordlaan 32. Het is de bedoeling het bestaande pand op te knappen en aan te passen aan de nieuwe functie.

1 juni 2012, DAALHUIZEN TOON TALENT!
Op de oproep voor talent (zie ook het stukje hieronder) zijn al veelbelovende aanmeldingen binnengekomen.
Bent u nieuwsgierig welk talent er bij u in de buurt woont? Kom dan op 16 en/of 17 juni a.s. naar De Dingenfabriek aan de Bergweg in Velp. Klikhier voor de flyer.

11 mei 2012, Bent u een dichter, zanger, danser, acteur, muzikant, mode-, sieraden- en/of meubelontwerper, schilder, tekenaar, beeldhouwer, of heeft u een ander talent, Dan is dit echt iets voor U!
Op 16 en 17 juni a.s. organiseren wijkvereniging Daalhuizen-Oost, Belangenvereniging Daalhuizen-Velp en Stichting Bepaalde Dingen "Daalhuizen toont talent" in De Dingenfabriek aan de Bergweg te Velp. Als het goed is heeft u het formulier inmiddels in de brievenbus ontvangen. U kunt hem eventueel nalezen indien u hier klikt.

7 mei 2012, notulen en bijbehorende stukken van de algemene ledenvergadering op 2 april 2012
Klik hier voor de notulen enhier voor de markante feiten van het jaar 2011 enhier voor het verslag van de werkgroep Verkeer.

6 mei 2012, zienswijze Lidl
Als reactie op het ontwerp bestemmingsplan voor het voormalig Golff-terrein hebben we een zienswijze ingediend over de beeldkwaliteit van het toekomstige winkelgebied na de sloop van de woning en de nieuwbouw van de Lidl-supermarkt. Klikhier voor de bijlage.

14 april 2012, ontwerpbestemmingsplan voormalig "Golff-terrein"
Het ontwerpbestemmingsplan "Velp-Midden, locatie Nordlaan hoek Noorder Parallelweg" en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage, o.a. bij de bibliotheek. De locatie omvat het voormalige "Golff-terrein" en het perceel Nordlaan 31, waar het huis afgebroken mag worden. Op het terrein wordt nieuwbouw door Lidl mogelijk. Klikhier voor de nieuwe plankaart.

2 april 2012, Algemene ledenvergadering, basisschool De Arnhorst, aanvang 20.00 uur.
Klikhier voor de agenda!

1 april 2012, KINDERACTIVITEIT Paaseieren zoeken in park Daalhuizen
Vanuit de werkgroep woon- en leefomgeving in samenwerking met wijkvereniging Daalhuizen Oost is er ook dit jaar weer een eierzoekwedstrijd in park Daalhuizen georganiseerd. Alle kinderen verzamelden om 14.00 uur bij basisschool de Arnhorst en liepen samen met de paashaas gezamenlijk naar het park.
Het duurde even, maar uiteindelijk zijn de gouden eieren toch gevonden!     Klik HIER voor de foto's.

31 maart 2012, KINDERACTIVITEIT Nestkastjes maken, 14.00 uur op het Enkplein
Vorig jaar schreef de gemeente een prijsvraag uit over meer groen in de wijk, Een wijkbewoonster Mw. Geurts reageerde met het idee om iets met vogels te doen en won daarmee een prijs. Hieruit is deze activiteit voortgekomen. De nestkastjes werden voorzien van een nummer en er werd genoteerd wie er een meeneemt. Zij willen graag weten of er in het nestkastje gebroed wordt, dit dient dan gemeld worden viainfo@daalhuizen-oost.nl Er mogen geen nestkastjes worden opgehangen in openbare ruimtes.

5 maart 2012, OPROEP voor inspraak tijdens de erfgoedbijeenkomst maandag 26 maart Velp
Klik hier voor de brief

18 februari 2012, gevaarlijke situatie i.v.m. betonblokken rotonde
Op de rotonde bovenaan de Daalhuizerweg doen zich regelmatig ongelukken voor. Zo is er eind september j.l. een auto bovenop een betonblok terechtgekomen, zoals op de foto te zien is.
Op het gevaar van deze betonblokken, die als markering gebruikt worden, heeft de Belangenvereniging al herhaaldelijk gewezen, maar tot nu toe heeft de Provincie er nog niets aan gedaan. Voor fietsers vormen ze een groot gevaar en er hebben zich dan ook meerdere valpartijen voorgedaan. De werkgroep Verkeer en Veiligheid is nog in overleg.
Autoís rijden vaak te hard de rotonde op en er wordt vaak geen voorrang verleend door bestuurders die van de Ringallee komen aan verkeersdeelnemers die van de Daalhuizerweg komen en al op de rotonde rijden. De werkgroep wil gaan praten met de wijkagent.  Als de politie ook constateert dat er te hard gereden wordt en onze waarnemingen ondersteunt, kan dat officieel geregistreerd worden en pas aan de hand van deze cijfers kan men tot eventuele actie overgaan.
Klik hier voor enkele foto's

17 februari 2012, Vivare nieuws
In de Nieuwsbrief Herstructurering Daalhuizerweg e.o. die Vivare aan omwonenden heeft toegestuurd, staat het bericht dat de eerste woningen vanaf 29 februari a.s. kunnen worden opgeleverd.
T
er voorbereiding van de sloopwerkzaamheden aan de Daalhuizerweg zal men gaan beginnen alle beplanting uit de tuinen te verwijderen om nestvorming tegen te gaan.

25 januari2012, Verkeershinder Sloop 2 viaducten A12
Viaduct Velperweg/Arnhemsestraatweg van 9 t/m 13 maart vanaf 19.00 uur t/m 13 maart 06.00 uur.
G
edurende deze werkzaamheden is de onderdoorgang van het viaduct volledig afgesloten.
Viaduct IJssellaan/Larensteinselaan van 13 t/m 18 maart, alleen s'-avonds van 20.00 uur tot 06.00 uur.
Klik
hier voor de hele info!

13 januari 2012, Bergweg update
Klikhiervoor de laatste info brief van de gemeente over de start van de werkzaamheden (reconstructie en riolering)

10 januari 2012, Lidl update, Nordlaan 33
Klikhier voor het laatste persbericht uit de Gelderlander
Klik hier voor het voorstel van B&W over de wijziging van het bestemmingsplan

8 januari 2012, Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsborrel werd ondanks het regenachtige weer toch nog bezocht door zo'n 60 personen, waaronder ook nieuwe leden, gemeenteraadsleden en Wethouder Elsenaar.
Klik hier voor enkele foto's

januari 2012
Klik  hier voor het laatste nieuws over het Arnicahuis, Arnhemsestraatweg of klikhier voor de meest recente tekening

december 2011
Klikhier voor de laatste nieuwsbrief van december

archief "ACTUEEL"
Klik hier om naar het archief van het afgelopen jaar te gaan